МІСЦЕВІ СПІЛЬНОТИ

Підприємства Lauffer Group – майже завжди помітні і важливі виробничі одиниці областей, міст і районів, в яких вони розташовані. Інвестуючи в свої підприємства, компанія робить інвестиції в своїх співробітників і в їхнє майбутнє в місцях проживання. Розвиток компанії завжди сприяє створенню нових робочих місць. Збільшення обсягів виробництва тягне за собою зростання податкових надходжень до місцевих бюджетів.

Будучи лідером харчової галузі, наша компанія усвідомлює необхідність своєї участі у вирішенні однієї з найгостріших проблем, що стоять перед країною, – забезпеченні продовольчої безпеки та якості життя людей.

Постійно збільшуючи та вдосконалюючи асортимент продукції, Lauffer Group строго витримує обсяги виробництва та вартість соціальних сортів хліба. Пропонуючи такі продукти та послуги, компанія дотримується балансу між власними комерційними інтересами та інтересами незабезпечених соціальних груп, враховує особливості місцевих споживачів.

Компанія бере активну участь у житті міст, в яких присутні її підприємства. Існуюча система комунікації з місцевими спільнотами допомагає налагодити діалог з населенням і владою.

Наші бренди

  • Славолия
  • Салтивский
  • Паста гранде
  • Салатмикс
  • Умань
  • Гайсин
  • Урожай
  • Булкин